Tarieven en openingstijden naschoolse opvang

Tarieven naschoolse opvang (4 tot 12 jaar)

Tarief 2024

Het tarief van de naschoolse opvang in 2024 is € 10,64 per uur (2023: € 9,82) wanneer er tevens opvang wordt afgenomen in de schoolvakantie en € 12,10 per uur (2022: € 11,17) wanneer er geen opvang in schoolvakanties wordt afgenomen. Het tarief is inclusief biologisch (-dynamische) voeding en alle (vakantie)activiteiten die ondernomen worden. Als ouder ontvangt u de volledige factuur rechtstreeks van de Wonderberk. Deze betaalt u per automatische incasso.

Een deel kunt u vergoed krijgen van de belastingdienst. Via de kinderopvangtoeslag vergoedt de overheid in 2024 voor de naschoolse opvang tot een maximum uurbedrag van € 8,30. Sinds 1 januari 2014 moet u binnen drie maanden na de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht loopt u kinderopvangtoeslag mis. Op www.toeslagen.nl kunt u meer informatie hierover vinden en een proefberekening maken.

Voor het aanvragen van toeslag heeft u in ieder geval ook het LRKP-nummer van de Wonderberk locatie nodig.

NSO locatie:   LRKP-nummer
Rijksstraatweg   183930320
Korte Verspronckweg   269238645
Castricum   262952798

 

Tarief inclusief opvang in schoolvakanties € 10,64 per uur.
(9 weken opvang in schoolvakanties van 8.00 – 18.00 uur)  
Tarief exclusief opvang in schoolvakanties                     
€ 12,10 per uur.

Wij bieden de mogelijkheid om, mits er plaats is, incidenteel extra opvangdagen af te nemen tegen een uurtarief van € 10,64 i.c.m. een contract inclusief opvang in schoolvakanties of tegen een uurtarief van € 12,10 i.c.m. een contract exclusief opvang in schoolvakanties.


Openingstijden naschoolse opvang

Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag van 13:00 tot 18:00 uur en op woensdag van 12:30 tot 18:00. Op vakantiedagen en studiedagen van 8:00 – 18:00 uur. Indien van toepassing zijn we op studiemiddagen aanvullend geopend vanaf de tijd dat de school uit is. Voor deze extra opvanguren geldt dat ze niet standaard in het contract zijn opgenomen en daarom apart worden gefactureerd.

De openingstijden, vakanties en studiedagen zijn afgestemd op de schooltijden van de Vrije School Kennemerland (locaties Weltevredenstraat, Kleverpark en Korte Verspronckweg) en Vrije School Castricum:

Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag:

13:00 tot 18:00 uur

13:00 tot 15:00 uur

15:00 tot 18:00 uur

Woensdag:

12:30 tot 18:00 uur

Vakantie:
Op officiële feestdagen en tussen Kerst en Nieuwjaar is ook de buitenschoolse opvang gesloten. Dit betekent dat we 51 weken per jaar open zijn. Ons tarief inclusief vakantieopvang is berekend op 49 weken opvang per jaar: 40 schoolweken en 9 vakantieweken. Dus voor het vakantietarief worden 2 weken vakantie niet berekend.

Facturatie gemiddeld maandbedrag: Het totaal aantal uren opvang per jaar wordt verdeeld over 12 maanden, je betaald dus een gemiddeld maandbedrag. Dit is handig voor het aanvragen van de kinderopvang toeslag, het maandbedrag is zo elke maand gelijk.

Gedurende de zomervakantie kunnen de naschoolse opvang-groepen in Haarlem samengevoegd worden.

Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie over de Wonderberk!